De aankoop van onze producten is niet de laatste transactie van onze samenwerking. Naast de garanties voor een goede werking en gecertificeerde kwaliteitsparam@eters die wij bieden voor onze producten, die tevens de DROMEAS KWALITEIT GARANTIE vormen, staan wij aan uw zijde voor wat u nodig heeft.

Wij staan klaar om u te informeren, te adviseren en oplossingen aan te reiken over zaken als....:

a) Ergonomische organisatie van de ruimte

b) Correct gebruik van producten om de hygiëne en veiligheid te waarborgen

c) Goed onderhoud van het product om de duurzaamheid te waarborgen

d) alle andere zaken die verband houden met ons vakgebied


Onze missie is het helpen creëren van ideale werkomstandigheden die u comfort, positieve psychologie en creativiteit brengen. Uw tevredenheid als koper valt samen met de onze als leverancier.