Herroepingsrecht

- U heeft het recht uw producten te herroepen zonder bijkomende verklaring te geven of bijkomende compensaties te moeten betalen 14 kalenderdagen nadat u de producten heeft ontvangen of het laatste product heeft ontvangen van een bestelling die in meerdere delen is geleverd.

- Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u uw voornemen tot herroeping vóór het verstrijken van de desbetreffende termijn schriftelijk kenbaar maken door het invullen van een elektronisch herroepingsformulier onderaan deze pagina.

- Volgens de wet moet u uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop u ons via het herroepingsformulier op de hoogte heeft gebracht van uw beslissing om de producten terug te sturen, onze producten op uw kosten aan ons retourneren, in de staat waarin u ze hebt ontvangen, volledig en zonder schade, evenals alle documenten die het product vergezellen (leveringsbon, factuur, bewijs van detail).

- In geval van tijdige terugtrekking en als u een bewezen bedrag voor de bestelling heeft ingediend, moet DROMEAS SA u het volledige bedrag terugbetalen dat u zal betalen na 3 (drie) werkdagen vanaf het moment dat wij van DROMEAS ABEE de producten die u aan ons heeft teruggestuurd, op voorwaarde dat ze correct zijn teruggestuurd zoals vermeld in de vorige paragraaf.


Retourzending als gevolg van een defect product

 - U kunt de artikelen retourneren voor schade aan de producten die tijdens het transport zijn ontstaan en die bij ontvangst zijn gevonden - montage door ons bedrijf in uw plaats of na ontvangst van de goederen bij u thuis van het transportbedrijf of koeriersbedrijf dat de overdracht heeft uitgevoerd.

- In de bovenstaande gevallen moet u, om uw belangen te beschermen, de volgende stappen ondernemen, voor zover van toepassing:

- Indien u voor de levering en montage van onze medewerkers hebt gekozen, moet u, indien u schade aan de goederen onmiddellijk na opening van de verpakking opmerkt, in het afleveringsrapport vermelden: "Ik heb gemerkt dat de goederen die u mij levert tekenen van schade aan de punten vertonen...............................".

- Indien u hebt gekozen voor de levering van het bedrijf waaraan wij het transport van het product aan u hebben toevertrouwd, controleert u het pakket bij het afhalen van de verpakking(en) en indien er tekenen van schade zijn, dient u in het transportdocument te vermelden dat zij u vragen om te tekenen dat "ik het met voorbehoud over de integriteit van mijn bestelling ontvang, omdat de verpakking tekenen van schade vertoont".

- Voor uw veiligheid, als u tekenen van beschadiging van de verpakking opmerkt, opent u de verpakking in aanwezigheid van de koerier of de medewerker van het transportbedrijf en controleert u of uw bestelling compleet is of niet.

- Als u bij het openen van de verpakking merkt dat er tekenen van beschadiging (breuken, schaafwonden, enz.) of ontbrekende onderdelen van uw bestelling zijn, moet u in het ontvangstbewijs vermelden dat "Bij levering van mijn bestelling heb ik tekenen van beschadiging van de verpakking (indien gevonden) en/of beschadiging van de producten in mijn bestelling".

- In een van de bovenstaande gevallen moet u onmiddellijk na de bovenstaande acties contact met ons opnemen door te bellen naar 0032 27510825 of een bericht te sturen naar eshop@dromeas.be of op beide manieren, om ons te informeren over de schade.

- We zullen het incident onderzoeken en ervoor zorgen dat het wordt vervangen.

- WAARSCHUWING: Als u bovenstaande handelingen niet uitvoert en ons na 24 uur na ontvangst op de hoogte brengt, is het niet mogelijk om de door u ontvangen producten te vervangen.